Investitii

Proiecte de investitii finalizate:

Reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local, L=5,5 km (PNDL)
Moderniarea retelei de strazi in comuna Semlac, L=7,82 km (PNDL)
Sistem centralizat de alimentare cu apa (Fondul de mediu)
Construire retea de canaliare si statie de epurare (OG7)
Construire baza sportiva (OG7)
Amenajare trotuare in comuna Semlac (PNDR)
Moderniarea retelei de strazi in comuna Semlac etapa III, L=8,423 km (PNDR)
Construire gradinita (Banca Mondiala)

Proiecte de investitii in curs:

Modernizarea retelei de strazi etapa IV, L=4,336 km (PNDL)
Construire scoala generala 19 Sali de clasa + 4 laboratoare (PNDL)
Construire pista pentru ciclisti (PNDR)
Construire platform depozitare gunoi de grajd (Ministerul Apelor si Padurilor)
Amenajare piata agroalimentara (PNDL)
Construire centru cultural multifunctional (CJ Arad – Buget Local)
Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri (CNI)
Construire bazin de inot (CNI)
Extindere retea de alimentare cu gaze naturale
Reabilitare cladire primarie
Construire camin cultural
Construire bloc ANL